El Programa

Programa de la Generalitat de Catalunya per donar suport als centres educatius de Catalunya en l'àmbit de la sostenibilitat

El Mapa

En el mapa es troben localitzats tots els centres educatius que formen part del programa Escoles Verdes

Compartim

Compartim experiencies a nivell d'alumnat i professorat entre centres educatius, relats, fotografies i videos

Què fem a les escoles?

Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya
Es en Red
Escola de Natura del Corredor